Ceník pronájmů

CENÍK PRONÁJMŮ A SLUŽEB

s platností od 1.1. 2021 pro objekt Kulturní dům Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice (příloha č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor)

 

Prostor cena vč. DPH

VELKÝ SÁL (1. patro) - varianta A

Základní cena pro schůze, školení, přednášky, výstavy apod. Cena zahrnuje základní osvětlení, ozvučení, sál vyklizený nebo v řadové úpravě.

2.200,-/hod

VELKÝ SÁL (1. patro) - varianta B

Základní cena pro plesy, firemní akce, větší přednášky, schůze apod. Cena zahrnuje základní osvětlení, ozvučení, sál vyklizený, v řadové nebo stolové úpravě s ubrusy, ostraha / dozor při akci.

2.600,-/hod

FOYER VELKÉHO SÁLU (1. patro)

Foyer lze využít k pořádání menších firemních či soukromých večírků, vernisáži apod. 

550,-/hod

FOYER MALÉHO DIVADELNÍHO SÁLU (přízemí)

450,-/hod

ŠATNA pro návštěvníky (přízemí) vč. zajištění provozu

Příplatek k základní ceně (počítá se včetně 1 hod před a 1 hod po ukončení akce)

180,-/hod
ŠATNA pro návštěvníky (přízemí) - zapůjčení bez obsluhy 600,-/akce

MALÝ DIVADELNÍ SÁL (přízemí)

Klasický divadelní sál s pevnou řadovou úpravou pro 230 osob.

1.400,-/hod 

ŠATNA - pro účinkující (zákulisí malého divadelního sálu, č. 21, 22)

 120,-/hod

UČEBNA Č. 23 - školicí místnost v přízemí

Učebna 90m2 vybavená tabulí, novými stolky a židlemi, vhodná pro menší konference, schůze a školení.

550,-/hod 

Učebna č. 111 a 110 (1. patro)

učebny 38 m2, určené pouze pro pořádání pravidelných kurzů či přednášek

 300,-/hod

BALETNÍ SÁL (suterén)

Sál o rozloze 150m2, parketový, se zrcadly, vzduchotechnikou, mixážním pultem, mikroportem.

 550,-/hod

MALÝ CVIČEBNÍ SÁL

Sál o rozloze 38m2, měkká aerobic podlaha, zrcadla, cd přehrávač.

 350,-/hod
Dataprojektor + plátno 2,4x2,4 1.500,-/akce 

Dataprojektor + plátno 2,4x2,4 + notebook

1.900,-/akce
Zapůjčení klavíru (velký a malý sál) 400,-/akce
Pořízení zvukového záznamu 550,-/akce 
Zapůjčení hlavového bezdrátového mikrofonu 500,-/akce
 
 
  • Standardně poskytujeme čas na přípravu a vyklizení prostor 30 min před začátkem a 30 min po ukončení pronájmu bez poplatku. V případě potřeby delší přípravy na akci či pro vyklizení prostor po akci účtujeme 50 % z hodinové sazby.
  • V případě pronájmu cvičebních sálů v suterénu v dopoledních hodinách poskytujeme 20% slevu ze základní hodinové sazby.

  • V případě pronájmu cvičebních sálů v suterénu v období letních prázdnin (červenec, srpen) poskytujeme 50% slevu ze základní hodinové sazby.

  • U pronájmů prostor KD Krakov mimo standardní otvírací dobu, tj. o víkendech, státních svátcích a ve všední dny po 22.00 hod, se účtuje příplatek 200,- Kč vč. DPH/hod k základní ceně pronájmu.

  • V případě překročení sjednané délky pronájmu je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle bodu č. 4/5 uzavřené platné smlouvy o pronájmu.

  • Minimální doba pronájmu je jedna hodina. V případě delších pronájmů účtujeme každou započatou půl hodinu.

 

 

zavřít