Ceník pronájmů

CENÍK KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ PLATNÝ OD 1.6. 2014

Prostor cena bez DPH za hod DPH 21% cena vč.DPH za hod

VELKÝ SÁL - varianta A

Základní cena pro schůze, školení,  výstavy.  Cena zahrnuje základní osvětlení, ozvučení, sál vyklizený nebo v řadové úpravě.

1.653,- 347,- 2.000,-

VELKÝ SÁL - varianta B

Základní cena pro plesy, oslavy, firemní večírky, rauty apod. Cena zahrnuje základní osvětlení, ozvučení, sál vyklizený, v řadové nebo stolové úpravě s ubrusy s místní obsluhou bar/restaurace, ostraha / dozor při akci.

1.983,- 417,- 2.400,-

FOYER VELKÉHO SÁLU

Foyer lze využít k pořádání menších firemních či soukromých večírků, vernisáži apod. Na přání lze zajistit provoz přilehlého baru, občerstvení nebo raut.

455,- 95,- 550,-

ŠATNA pro návštěvníky (vč. zajištění provozu)

Příplatek k základní ceně (počítá se včetně 1 hod před a 1 hod po ukončení akce)

149,- 31,- 180,- 
ŠATNA pro návštěvníky - zapůjčení bez obsluhy 496,- 104,- 600,-

MALÝ DIVADELNÍ SÁL

Klasický divadelní sál s pevnou řadovou úpravou pro 230 osob.

992,- 208,-

1.200,- 

ŠATNA - pro účinkující (zákulisí malý divadelní sál)

 165,-  35,-  200,-

UČEBNA Č. 23 - školicí místnost

Učebna vybavená tabulí, novými stolky a židlemi, vhodná pro menší konference, schůze a školení.

455,- 95,- 550,- 
Dataprojektor + plátno 2,4x2,4 - akce/den 1.240,- 260,- 1.500,- 

Dataprojektor + plátno 2,4x2,4 + notebook - akce/den

1.570,- 330,- 1.900,-
Zapůjčení klavíru (velký a malý sál) 331,- 69,- 400,-

Učebna č.111 a 110

učebny pouze pro pořádání pravidelných kurzů či přednášek 

258,- 52,- 300,-
Pořízení zvukového záznamu na minidisk  nebo cd 455,- 95,- 550,- 
Připojení na internet (VS + foyer, učebna 23) 413,- 87,- 500,-
Zapůjčení hlavového bezdrátového mikrofonu 413,- 87,- 500,-
       
Standardně poskytujeme 0,5 hod před začátkem a ukončením pronájmu. V případě potřeby delší přípravy při pronájmu prostor účtujeme 50% z hodinové sazby.      
CVIČEBNÍ SÁLY:      

BALETNÍ SÁL

Sál o rozloze 150m2, parketový, se zrcadly, vzduchotechnikou, mixážním pultem, mikroportem. K dispozici overbally, podložky pro aerobik, jógu. 

537,- 113,- 650,-

MALÝ CVIČEBNÍ SÁL

Sál o rozloze 39m2, měkká aerobic podlaha, zrcadla, cd přehrávač, cvičební aerobic nebo jóga podložky, overbally.

248,- 52,- 300,-

DALŠÍ SLUŽBY 

Grafické zpracování plakátu 417,- 83,- 500,-
Prodej vstupenek v pokladně KD 833,- 167,- 1.000,-


Uvedené ceny jsou ceny základní, v případě dalších služeb (mimořádné ozvučení, osvětlení, zajištění mimořádného dozoru apod.) se stanovuje cena vzájemnou dohodou. O víkendech, státních svátcích a ve všední dny po 22,00 hod se účtuje příplatek 200,- Kč vč. DPH / hod k základní ceně. Možnost slev v případě opakovaných nebo vícedenních pronájmů pro stálé zákazníky.
V případě překročení sjednané délky pronájmu je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle uzavřené platné smlouvy o pronájmu.

zavřít