Taneční škola InDance

Nabídka kurzů pro děti od 3 let

Tanenční škola InDanceKurzy taneční školy InDance
Přihlašte se na tel. nebo e-mail: 602 121 000; info@indance.cz

Kromě cílené systematické práce se ve všech kurzech snažíme o tělesný a duševní rozvoj každého jednotlivce. Snažíme se zajistit dětem, dospívajícím i dospělým dostatek zdravého pohybu a umožnit jim smysluplně využívat volný čas.

Začít může skutečně každý! Děti a mladí tanečníci se učí koordinaci, soustředění a vnímání estetických hodnot. Snažíme se, aby se děti prostřednictvím tance nejen dokázaly seberealizovat a ukáznit, ale i uvolnit a radovat se z pohybu.

Starší tanečníci se věnují prohlubování svých tanečních dovedností, rozšiřují si svou pohybovou paměť a učí se nové taneční techniky.

Program školy je koncipován tak, aby byl přístupný všem dětem i začátečníkům. Zároveň však škola umožňuje talentovaným tanečníkům se věnovat tanci vrcholově.

Náš pedagogický tým nestudoval pouze taneční vědy a techniky, ale způsob naší výuky vychází také ze studia fyzioterapie a kineziologie (nauka o pohybu). Představuje velmi účinnou rehabilitaci masově se vyskytujících poruch držení těla i poruch psychofyzického vývoje. Spolupráce s fyzioterapeuty, i lékařem-specialistou na Rehabilitaci má dlouholetou tradici a přináší velmi dobré výsledky.


Průběh lekce

Každá taneční hodina má dvě části. Během první části, kterou můžeme nazvat rozcvičovací, tanečníci pracují na správném držení těla a na své taneční technice. Tato část připraví tělo na část druhou, kde se nacvičují nové kroky, taneční replique montre de rolexvariace a choreografie, kterými se jednotlivé skupiny prezentují na představení v divadle. Vše probíhá ve stylu jazzového a moderního tance, jehož součástí jsou i nové trendy jako hip hop, funky nebo muzikálový tanec. Záleží na volbě lektora, jaký styl a muziku zvolí pro aktuální školní rok.


Předškolní děti (3 – 6 let)

Stručná charakteristika:
Pohybová a taneční výchova vycházející ze základní metodiky jazzového tance. Využívá spojení hry, tanečků a dětských písniček (muzikály, hrané i kreslené pohádky...). Součástí lekce je preventivní cvičení podporující správné držení těla. Děti jsou vedené k základní pohybové koordinaci (pravá, levá ruka apod.). Dvakrát do roka se účastní celoškolních představení v divadle, kde předvádí, co se v hodinách naučily.
Kurzy jsou vhodné už od tří let, pokud jsou děti schopné samostatně bez přítomnosti rodičů vnímat průběh lekce.
Vhodné oblečení: Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné). Tančí se v bavlněných ponožkách nebo tanečních piškotech.

 

1. & 2. taneční třída (6 – 12 let)

Stručná charakteristika:
Pohybová a taneční výchova vycházející ze základní metodiky jazzového tance, zaměřená především na rozvoj pohybové koordinace a rytmického cítění. V hodinách využíváme především současnou moderní hudbu, ale často i swingovou, jazzovou a muzikálovou. Součástí lekce je preventivní cvičení podporující správné držení těla. Talentované děti mají možnost postupu do souborů PopBalet, a věnovat se tak tanci vrcholově. Dvakrát do roka se děti účastní celoškolních představení v divadle, kde předvádí, co se v hodinách naučily.

Vhodné oblečení: Na tancování stačí oblečení, ve kterém se mladí tanečníci cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné). Tančí se v bavlněných ponožkách nebo taneční obuvi či tanečních piškotech.
1. taneční třída je určena pro děti ve věku 6 – 9 let.
2. taneční třída je určena pro děti ve věku 10 – 12 let.


3. taneční třída (od 13 let)

Stručná charakteristika:
Lekce jazz dance, jejíž součástí jsou různé taneční styly - modern jazz dance, hip hop, funky, lyrical, TV a theatre jazz dance... Lekce jsou zaměřeny na zlepšování taneční techniky, správného držení těla, rytmického cítění a pohybovou paměť. Talentovaní tanečníci mají možnost postupu do souborů PopBalet, a věnovat se tak tanci vrcholově. Dvakrát do roka se tanečníci účastní představení v divadle, kde předvádí, co se v hodinách naučili.

DOKUMENTY

zavřít