Dětský pěvecký sbor Osmikvítek

Od září 2016 v KD Krakov

Pěvecký sbor Osmikvítek

 

Cílem Dětského pěveckého sboru Osmikvítek je rozvíjení muzikálnosti a základních pěveckých dovedností dětí. Důraz klademe na přirozený zpěv s nástrojovým doprovodem (ozvučná dřívka, činely, triangl…). Repertoár zahrnuje především písně českých autorů pro dětské sbory (Jurkovič, Eben, Teml, Raichl aj.) a lidové písně.

Děti vystupují několikrát do roka na společných koncertech i samostatných vystoupeních (Rozsvěcení vánočního stromu, Adventní a Novoroční koncert, Starobohnické těšení, Jarní a Závěrečný koncert) a účastní se festivalu a soutěžních přehlídek. V minulých letech si převezl koncertní sbor i přípravná oddělení ZLATÁ PÁSMA. Děti podle svých schopností a věku přecházejí plynule z jednoho oddělení do druhého, od nejmenších Sněženek, přes Pampelišky do koncertního či výběrového sboru. S nimi se zúčastňují i pravidelných sborových soustředění. 

Do našich řad přijímáme nové zpěváčky ve věku od 4 do 12 let, kteří mají chuť si s námi zazpívat. Termíny přezkušování na našich webových stránkách. 

Pravidelné zkoušky od 13.září 2016:

Mladší přípravný sbor (Sněženky): předškolní děti a děti z 1.tříd (4 – 7 let) 

KD Krakov                úterý    16:20 – 17:05

KD Ládví                   středa  15:45 – 16:30

Starší přípravný sbor (Pampelišky): děti z 1.– 3.tříd 

KD Krakov                úterý    15:20 – 16:10

KD Ládví                   středa  16:40 – 17:30

Koncertní sbor Osmikvítku: děti ze 2.– 5 tříd. (po přezkoušení) 

KD Krakov                úterý    17:15 – 18:30

 

Přijďte si s námi zazpívat! Těšíme se na vás!

 

Mgr. Iva Hennová - sbormistryně

Mgr. Lucie Nováková – sbormistryně

 

Informace: info@osmikvitek.cz, www.osmikvitek.cz, tel: 774 378 259

FOTOGALERIE

zavřít