Dětský pěvecký sbor Osmikvítek

I v roce 2024 v KD Krakov

Pěvecký sbor Osmikvítek

 

Cílem Dětského pěveckého sboru Osmikvítek je rozvíjení muzikálnosti a základních pěveckých dovedností dětí. Důraz klademe na přirozený zpěv s nástrojovým doprovodem (ozvučná dřívka, činely, triangl…). Repertoár zahrnuje především písně českých autorů pro dětské sbory (Jurkovič, Eben, Teml, Raichl aj.) a lidové písně. Starší děti (Pampelišky a koncertní sbor) zpívají sborové skladby také cizojazyčně.

Děti vystupují několikrát do roka na společných koncertech i samostatných vystoupeních (Rozsvěcení vánočního stromu, Adventní a Novoroční koncert, Starobohnické těšení, Jarní a Závěrečný koncert) a účastní se festivalů a soutěžních přehlídek. V minulých letech si převezl koncertní sbor i přípravná oddělení ZLATÁ PÁSMA z několika soutěžních přehlídek dětských pěveckých sborů. Děti podle svých schopností a věku přecházejí plynule z jednoho oddělení do druhého, od nejmenších Sněženek, přes Kopretinky a Pampelišky do koncertního sboru. S nimi se zúčastňují i pravidelných sborových soustředění. 

Do našich řad přijímáme nové zpěváčky ve věku od 4 do 15 let, kteří mají chuť si s námi zazpívat. Termíny přezkušování najdete na našich webových stránkách www.osmikvitek.cz 

 

Přijďte si s námi zazpívat! Těšíme se na vás!

 

 

Mgr. Iva Hennová – sbormistryně

Informace: info@osmikvitek.cz, www.osmikvitek.cz, tel: 774 378 259

FOTOGALERIE

zavřít