Dětský pěvecký sbor Osmikvítek

Od září 2016 v KD Krakov

Pěvecký sbor Osmikvítek

 

Cílem Dětského pěveckého sboru Osmikvítek je rozvíjení muzikálnosti a základních pěveckých dovedností dětí. Důraz klademe na přirozený zpěv s nástrojovým doprovodem (ozvučná dřívka, činely, triangl…). Repertoár zahrnuje především písně českých autorů pro dětské sbory (Jurkovič, Eben, Teml, Raichl aj.) a lidové písně. U starších dětí i skladby jiných národů.

Děti vystupují několikrát do roka na společných koncertech i samostatných vystoupeních (Rozsvěcení vánočního stromu, Adventní a Novoroční koncert, Starobohnické těšení, Jarní a Závěrečný koncert) a účastní se festivalů a soutěžních přehlídek. V minulých letech si převezl koncertní sbor i přípravná oddělení ZLATÁ PÁSMA z několika soutěžních přehlídek dětských pěveckých sborů. Děti podle svých schopností a věku přecházejí plynule z jednoho oddělení do druhého, od nejmenších Sněženek, přes Kopretinky a Pampelišky do koncertního sboru. S nimi se zúčastňují i pravidelných sborových soustředění. 

Do našich řad přijímáme nové zpěváčky ve věku od 4 do 15 let, kteří mají chuť si s námi zazpívat. Termíny přezkušování najdete na našich webových stránkách www.osmikvitek.cz 

Pravidelné zkoušky od září 2018:

Nejmladší přípravný sbor (Sněženky): předškolní děti a děti z 1.tříd (4 – 7 let) 

KD Krakov                    úterý    16:30 – 17:15

Centrum RoSa             středa  16:25 – 17:10

Mladší přípravný sbor (Kopretinky): děti z 1.– 3. tříd 

Centrum RoSA             středa  15:30 – 16:15

Starší přípravný sbor (Pampelišky): děti od 3. třídy 

KD Krakov                    úterý    15:20 – 16:10

Centrum RoSa             středa  17:25 – 18:15

Koncertní sbor Osmikvítku: pro děti od 4. třídy (po přezkoušení a absolvování starší přípravky) 

KD Krakov                   úterý    17:25 – 18:15 a pátek   15:00 – 16:15 (zkouška 1x za 14 dní)

 

Přijďte si s námi zazpívat! Těšíme se na vás!

 

Mgr. Iva Hennová – sbormistryně

 

Informace: info@osmikvitek.cz, www.osmikvitek.cz, tel: 774 378 259

FOTOGALERIE

zavřít